Flere medarbeidere

Våre ansatte

For oss er det viktig å investere i våre ansatte – og i lokalsamfunnene der vi arbeider.

Alle våre ansatte skal føle seg verdsatt - og gis muligheten til å videreutvikle seg.

Les mer om å jobbe i GSK her: www.gsk.com.