Inngåelse av samarbeid

Samarbeid med pasientorganisasjoner

Pasientorganisasjoner representerer en viktig samarbeidspartner for GSK. Vårt mål er å hjelpe pasienter - da må vi forstå hvordan det er å leve med en sykdom og hvilke behov pasientene har.

GSK følger til enhver tid interne retningslinjer samt gjeldende etiske regler fra Legemiddelindustrien (LMI) for støtte og samarbeid med pasientorganisasjoner.

Støtte til pasientorganisasjoner 2019


Åpenhet gir grunnlag for et godt samarbeid. Derfor offentliggjør vi hvert år en oversikt over pasient- og brukerorganisasjonene som GSK har samarbeidet med. Organisasjonenes uavhengighet er viktig for oss, og vi oppfordrer derfor organisasjonene til å ha flere samarbeidspartnere.

Oversikten nedenfor viser hvilke pasientorganisasjoner som GSK har gitt økonomiske midler til i 2019. I tillegg har vi hatt kontakt med LHL, NAAF og Gynkreftforeningen, men disse organisasjonene har ikke mottatt økonomiske midler fra GSK i 2019.
 
I 2019 ga GSK økonomiske midler til 1 pasientorganisasjon i Norge:  

Pasientorganisasjon (PO) Hva Midler (NOK) Andel av POs totale inntekter
Hiv Norge Besøk av en person som lever med hiv som fortalte hvordan det har vært/er å leve med hiv i Norge 1.200 0,02 %