Inngåelse av samarbeid

Samarbeid med pasientorganisasjoner

Pasientorganisasjoner representerer en viktig samarbeidspartner for GSK. Vårt mål er å hjelpe pasienter - da må vi forstå hvordan det er å leve med en sykdom og hvilke behov pasientene har.

GSK følger til enhver tid interne retningslinjer samt gjeldende etiske regler fra Legemiddelindustrien (LMI) for støtte og samarbeid med pasientorganisasjoner.

Støtte til pasientorganisasjoner 2018


Åpenhet gir grunnlag for et godt samarbeid. Derfor offentliggjør vi hvert år en oversikt over pasient- og brukerorganisasjonene som GSK har samarbeidet med. Oversikten nedenfor viser hvilke pasientorganisasjoner som GSK har gitt økonomiske midler til i 2018. Midlene har gått til støtte av prosjekter og medlemsmøter, samt ulike informasjonsaktiviteter.

Organisasjonenes uavhengighet er viktig for oss. Derfor oppfordrer vi organisasjonene til å ha flere samarbeidspartnere.

I 2018 ga GSK økonomiske midler til 1 pasientorganisasjon i Norge.

 

Pasientorganisasjon (PO) Hva Midler (NOK) Andel av POs totale inntekter
Hiv Norge Temamøte for eldre med hiv, "long time survivors" personer som lever med hiv 8.000 0,12 %
Hiv Norge Kvinneseminar og temamøter for kvinner som lever med hiv 16.000 0,23 %
Hiv Norge Støtte til "prider" rundt om i landet 30.000 0,44 %
Hiv Norge Likepersonsarbeid, utarbeide faglig informasjonsmateriell 5.000 0,07 %
Hiv Norge Informasjonsbrosjyre "fastlegen og hiv" 5.000 0,07 %
Hiv Norge Deltaker i panel i åpent møte om hivanbudet (faglig vorspiel til verdens aidsdag) NA NA