Mannlig lege

Samarbeid med helsepersonell

For å utvikle nye og gode medisiner, er legemiddelindustrien avhengig av å samarbeide med helsepersonell: Leger og annet helsepersonell ser pasientens behov på nært hold, er ansvarlige for kliniske studier og bidrar med nyttig rådgivning til legemiddelfirmaene og kompetanseoverføring om nye legemidler til andre i helsetjenesten.

Det er svært viktig at samarbeidet mellom helsepersonell og legemiddelindustri er ryddig og at allmennheten har tillit til dette. Den Europeiske bransjeforeningen (EFPIA), hvor LMI er medlem, har derfor gått i spissen for å offentliggjøre alle finansielle overføringer til helsepersonell fra og med 2015. GSK og de andre medlemsbedriftene i LMI vil derfor offentliggjøre informasjon på individ- og helseinstitusjonsnivå.

Vi i GSK setter åpenhet og integritet i høysetet i all vår samhandling med helsepersonell – og har alltid pasientens interesser i fokus. Vi er derfor glade for at det blir åpenhet omkring verdioverføringer til helsepersonell. Åpenhet motvirker spekulasjoner om uheldige bindinger mellom selskapet og leger som kan forskrive medisiner.

Vi har i de siste årene utfordret den tradisjonelle måten å jobbe på i legemiddelindustrien, og derfor ønsker vi full åpenhet i  offentliggjøringen av utbetalinger:  

  • Der hvor offentliggjøring med individuelt navn er mulig, vil vi aktivt hente inn tillatelse fra hver enkelt lege eller annet helsepersonell som vi jobber med.
  • Vi vil ikke jobbe med lege eller annet helsepersonell som ikke har gitt tillatelse til publisering. I tilfeller hvor tillatelse er gitt, men deretter trukket tilbake, vil vi ikke jobbe med den aktuelle på aktiviteter dekket av individuell offentliggjøring over en 1-års periode.

Gå til rapporten og les mer her

GSK oppdaterer retningslinjene om samarbeid med helsepersonell

Vi oppdaterer våre retningslinjer om samarbeid med helsepersonell og hvordan vi deler vitenskapelig informasjon. Endringene vil gjelde for innovative produkter for en begrenset periode og trådde i kraft fra januar 2019. Hensikten med endringene er å hjelpe leger ta velinformerte beslutninger om valg av behandling for sine pasienter, samt øke åpenheten av utbetalinger til helsepersonell.

Hvorfor gjør vi disse endringene

I løpet av de siste 10 årene har vi sett en betydelig utvikling av medisinsk innovasjon og et stadig større omfang av kliniske data. For at innovativ medisin skal kunne hjelpe pasienter er det viktig at vi kan dele vitenskapelige resultater og klinisk bruk av produktet med helsepersonell på mest hensiktsmessige måte. Kompetanseoverføring med helsepersonell er en viktig del av utviklingen av nye og gode medisiner som kan bedre pasienters helse og liv.

I 2013 annonserte GSK at vi ikke lenger ville honorere helsepersonell for å holde foredrag for kolleger og annet helsepersonell. Samtidig ønsket vi å ytterligere heve kompetansen blant egne ansatte slik at vi selv kunne formidle kunnskap om våre terapiområder til helsepersonell. Tilbakemeldingene fra helsepersonell viser at de i stor grad foretrekker å høre om nye resultater gjennom peer-to-peer-programmer med eksperter som har egen klinisk erfaring.

Endringer vi gjør

På bakgrunn av dette, gjør vi følgende endringer til våre retningslinjer for å bidra til bedre deling av vitenskapelige resultater på våre produkter til helsepersonell. GSK vil:

  • Honorere i tråd med «fair market value» eksperter som, på våre møter, holder foredrag om den nye vitenskapen bak utvalgte GSK-produkter, deres tilknyttede sykdommer og klinisk praksis.
  • Dekke reiseutgifter (unntatt i USA) for helsepersonell som deltar på et GSK-arrangement for å høre om nye vitenskapelige resultater og klinisk kompetanse.
  • Betale registreringsavgift for helsepersonell til å delta på eksterne kongresswebinarer / webcasts. GSK vil fortsatt ikke sponse helsepersonells deltakelse på lokale og internasjonale konferanser.

Disse endringene gjelder i 24 måneder fra markedsføringstillatelse for et nytt legemiddel eller en vaksine, og i 12 måneder etter at viktige vitenskapelige resultater legges frem. Dette er fordi det er innen denne tidsrammen helsepersonell har størst behov for å høre om resultatene.

Les mer om samarbeid med helsepersonell og endring av retningslinjer i pressemelding fra globalt, og på vår globale nettside.