Rapporter

Her kan du lese GSKs årlige rapporter om hvordan vi som selskap tar samfunnsansvar.

Responsible business supplement

Les vår nyeste GSK Responsible Business Supplement 2016

Se flere rapporter på gsk.com.

 

 

 

 

Les mer om våre fire fokusområder:

Helse for alle
Vår atferd

Helse for alle                                                          Vår atferd

Våre ansatte
Miljø

Våre ansatte                                                          Miljøforpliktelser