Landskap

Miljøforpliktelser

For å kunne levere produkter av høy kvalitet til pasienter også i fremtiden, må vi som selskap bidra til å beskytte de naturlige ressursene vi trenger for å lage dem.

GSK har satt seg ambisiøse mål for å redusere karbonutslipp, avfall og forbruk av rent vann i hele verdikjeden - fra råvareinnkjøp, utslipp fra våre laboratorier og fabrikker til avhendig av produkter hos pasienten. Vårt mål er være karbonnøytrale innen 2050  - og å halvere mengden avfall innen 2020.

Her finner du mer om GSKs miljøforpliktelser: www.gsk.com.