Landskap

Miljøforpliktelser

For å kunne levere produkter av høy kvalitet til pasienter også i fremtiden, må vi som selskap bidra til å beskytte de naturlige ressursene vi trenger for å lage dem.

GSK har satt seg ambisiøse mål for å redusere karbonutslipp, avfall og forbruk av rent vann i hele verdikjeden - fra råvareinnkjøp, utslipp fra våre laboratorier og fabrikker til produktet er brukt hos pasienten. Vårt mål er å redusere vårt miljøavtrykk med 1/4 innen 2030.

Den senere tid har det vært mye fokus på miljøeffekter av ulike inhalatorer til bruk ved astma og kols, da enkelte inhalatorer (såkalte "spray") inneholder drivgass. Problematikken har bl.a. fått stor oppmerksomhet i både Sverige og Storbritannia. I Storbritannia har myndigheter og lungeleger tatt en aktiv rolle, og oppfordrer nå til et «grønnere valg» av inhalatorer om mulig.

GSK har både spray og pulverinhalatorer på markedet, men vi forpliktet oss allerede i 2014 til ikke lenger utvikle nye inhalatorer som inneholder drivgass.

Her finner du mer om GSKs miljøforpliktelser: www.gsk.com.