Kampen mot sykdommer i utviklingsland

Malaria

Mot en malariavaksine for de fattigste barna

I mer enn 30 år har GSKs forskere jobbet for å utvikle en vaksine mot malaria. Vaksinen er nå vurdert hos europeiske legemiddelmyndigheter (EMA). De har gitt sin faglige anbefaling av vaksinen. WHO gjør nå en vurdering, og har indikert at den kan bli gjort tilgjengelig i løpet av 2015. Vaksinen er ment til bruk hos dem som er aller mest utsatt, nemlig de minste barna i Afrika sør for Sahara. Rundt 90 % av dødsfallene forårsaket av malaria skjer i dette området, og de aller fleste er under fem år.

Ikke en dyr vaksine

GSK har forpliktet seg til å prise vaksinen til produksjonskost pluss en fortjeneste på omkring 5 % som skal reinvesteres i forskning og utvikling av en andregenerasjons malariavaksine eller vaksiner mot andre forsømte sykdommer. Les mer om det på Aftenposten.no.

Et samarbeidsprosjekt

Vaksinen er et resultat av en dugnad mellom flere aktører. GSK har til nå investert mer enn 350 millioner dollar – og forventer å investere ytterligere 260 millioner dollar før vaksinen er ferdig. Takket være mer enn 200 millioner dollar i støtte Bill & Melinda Gates Foundation, har PATH Malaria Vaccine Initiative (MVI) også bidratt til utviklingen av vaksinen. I samarbeid med 13 afrikanske forskningssentre i åtte afrikanske land (Burkina Faso, Gabon, Ghana, Kenya, Malawi, Mozambique, Nigeria og Tanzania), har vaksinen blitt testet ut på over 16.000 barn.

Sammen med eksisterende antimalaria-tiltak som myggnett og medisiner, vil vaksinen kunne være et viktig bidrag til bærekraftig malariakontroll – og til økonomisk vekst i den fattigste delen av verden. 

Les mer om malaria på gsk.com:

Ebola

Ebola

GSKs kandidatvaksine mot ebola testes ut i flere land – i samarbeid med en rekke andre aktører.

Les mer om GSKs innsats i kampen mot ebola på gsk.com:

Les mer om kampen mot sykdommer