Barn fra fattige kår

Helse for alle

GSK investerer hvert år nærmere 40 milliarder kroner i forskning og utvikling.

Vi jobber for å finne nye løsninger på pasientenes utfordringer – ofte i samarbeid med andre forskere, ideelle organisasjoner og myndigheter. Vårt mål er å bidra til bedre tilgang til nødvendige legemidler -  uansett pasientenes bosted og kjøpekraft – og å eliminere eller kontrollere sykdommer som rammer verdens fattigste hardest.

Les mer her om hvordan GSK utvikler innovative produkter og bedrer tilgangen til legemidler verden over: www.gsk.com.