Barn fra fattige kår

Global helse

Vårt mål er å bidra til bedre tilgang til nødvendige legemidler -  uansett pasientenes bosted og kjøpekraft – og å bekjempe sykdommer som rammer verdens fattigste hardest. Vi prioriterer derfor de tre områdene som rammer barn og unge i utviklingsland mest, og som også er de samme områdene som reflekteres i FNs bærekraftmål: Malaria, tuberkulose og hiv.

GSK tar også utfordringene med antibiotikaresistens på alvor, og samarbeider med norske og internasjonale myndigheter for å finne løsninger på dette.

Det er tre prinsipper som styrer vårt arbeid innen global helse:

  1. Det skal være basert på vitenskap. Det er her vi i størst mulig grad kan bidra.
  2. Det må være bærekraftig – for oss, og for samfunnet. Dette krever samarbeid - både om det vitenskapelige, men også for å bringe inn kompetanse som ikke vi i GSK har, og å fordele den risikoen det er å utvikle nye legemidler og vaksiner. I tillegg er priser og patentstrategier viktig for tilgang og for å bidra til bærekraftige løsninger.
  3. Vi må koordinere våre forskningsaktiviteter og prioritere de viktigste områdene – da vil effekten av de tiltakene vi gjør være størst.

GSKs innsats innen global helse er anerkjent av "Access to Medicines Foundation" - som er en uavhengig organisasjon som rangerer de 20 største legemiddelfirmaene basert på deres innsats for global tilgang til legemidler. GSK har vært på toppen av indexen siden første rangering i 2008. Se Access to Medicines Index.

Les mer her om hvordan GSK bedrer tilgangen til legemidler verden over: www.gsk.com.