Skolebarn i Afrika

Samfunnsansvar

GSK er et av verdens største, forskningsbaserte legemiddelfirmaer – og det forplikter.

Global helse

Vårt mål er å bidra til bedre tilgang til nødvendige legemidler -  uansett pasientenes bosted og kjøpekraft – og å bekjempe sykdommer som rammer verdens fattigste hardest. I vårt arbeid innen global helse, prioriterer vi derfor de tre områdene som rammer barn og unge i utviklingsland mest, og som også er de samme områdene som reflekteres i FNs bærekraftmål: Hiv, malaria og tuberkulose.

Miljø

GSK har satt seg ambisiøse mål for å redusere karbonutslipp, avfall og forbruk av rent vann i hele verdikjeden - fra råvareinnkjøp, utslipp fra våre laboratorier og fabrikker til produktet er brukt hos pasienten. Vårt mål er å redusere vårt miljøavtrykk med 1/4 innen 2030.

Åpenhet

Vi setter åpenhet og integritet i høysetet i all vår samhandling og har alltid pasientens interesser i fokus. GSK har gjennom de siste årene utfordret den tradisjonelle måten å jobbe på i legemiddelindustrien. 

Som legemiddelfirma har vi regelmessig kontakt og samarbeid med ulike samarbeidspartnere, bl.a. helsepersonell og pasientorganisasjoner. Vi ønsker full åpenhet om dette samarbeidet. 

Vi var første firma til å offentliggjøre støtte til pasientorganisasjoner. Vi gir vår fulle støtte til den Europeiske bransjeforeningen (EFPIA), hvor LMI er medlem, i å offentliggjøre alle finansielle overføringer til helsepersonell. Les mer om Samarbeid med helsepersonell .  

Vi var også først ute med å offentliggjøre studieresultater gjennom opprettelsen av et eget studieregister. Vi signerte i 2013 ”All Trials”- kampanjen, hvor vi forplikter oss til å offentliggjøre alle studieresultater, uansett resultat.