Personvern

Retningslinjer for personvern

Personvernerklæring

Din tillitt er viktig for oss.

Vi vil være sikre på at du forstår hvilken personlig informasjon vi kan innhente om deg når du samhandler med GlaxoSmithKline og konsernet (“GSK,” “vi,” “oss” og “vår”), hvordan vi bruker den personlige informasjonen som du gir, og hvordan vi beskytter den.

Denne personvernerklæringen forklarer:   

Det kan forekomme endringer i personvernerklæringen fra tid til annen. Vi oppfordrer deg derfor til å lese gjennom personvernerklæringen regelmessig. 

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss som forklart i delen Kontakt oss nedenfor.

Hva slags personlig informasjon innhenter vi? 

Den personlige informasjonen vi innhenter om deg når du samhandler med oss via denne nettsiden inkluderer:

   • Informasjon du gir oss, slik som
    • navnet ditt og kontaktinformasjon,
    • kommunikasjon via epost sendt til GSK,
    • registrering når du melder deg på et webinar, og
    • din respons på eventuelle undersøkelser du velger å delta i.

 

   • teknisk informasjon, for eksempel via bruk av informasjonskapsler, slik som
    • aktivitetsdata, som når du fyller ut et skjema på denne nettsiden,
    • informasjon fra besøk på denne nettsiden, inkludert hvilken nettleser og operativsystem du bruker, tilgangstider, hvilke sider du har vært inne på, hvilke internettadresser du har brukt, din IP-adresse og siden du var inne på før du navigerte til denne nettsiden,
    • sporingspiklser på sosiale medier som tillater eksempelvis Facebook og Twitter å samhandle med denne nettsiden og  gi informasjon om dine handlinger, og
    • utstyrsinformasjon, deriblant unik utstyrskode, maskinvaremodell, operativsystem og versjon, og informasjon om mobilt nettverk.

Personlig informasjon vi innhenter når vi monitorerer andre nettsider kan inkludere din offentlige personlige informasjon, for eksempel når vi monitorerer offentlige samtaler på digitale plattformer for å forstå hva folk sier om oss eller om den farmasøytiske industrien generelt. Det kan hende at vi kombinerer informasjonen vi har om deg fra ulike kilder.

Personlig informasjon vi innhenter når du rapporterer en mulig bivirkning assosiert med et av våre produkter kan inkludere informasjon som kjønn, fødselsdato og informasjon om helsen din.

Hvordan bruker vi din personlige informasjon?

Vi kan bruke din personlige informasjon til å:

 

   • Gi deg informasjon og tjenester inkludert:
    • nettmøter, som for eksempel webinarer
    • våre pressemeldinger
    • stillingsutlysninger
    • finansielle resultater, og
    • tips og nyttig informasjon og markedsføring av våre produkter og tjenester. Vi vil alltid be om samtykke for markedsføring der det er lovpålagt.

 

   • Kontakte og samhandle med deg, inkludert å:
    • besvare din forespørsel (for eksempel dersom du har søkt på en stilling), og
    • formidle viktige meldinger og oppdateringer, som for eksempel endringer i våre vilkår og retningslinjer, sikkerhetsvarsler og administrative meldinger.

 

   • Håndtere våre daglige gjøremål, inkludert:
    • respondere på rapporter fra deg angående mulige bivirkninger assosiert med et av våre produkter og monitorere sikkerheten til våre produkter,
    • overholde gjeldende lover og regler, forskrifter og retningslinjer,
    • etterleve krav eller forespørsler fra lokale og utenlandske kravsettere, myndigheter, rettsinstanser og myndigheter ansvarlige for lov og orden,
    • undersøke og gjennomføre tiltak mot brukere som bryter reglene våre eller oppfører seg på en måte som er ulovlig eller skadelig for andre.

 

   • Forbedre vår daglige drift, inkludert:
    • for interne formål som for eksempel revisjon, dataanalyse og forskning for å hjelpe oss med å levere og forbedre GSKs digitale plattformer, innhold og tjenester,
    • for å overvåke og analysere tendenser, bruk og aktiviteter i forbindelse med våre produkter og tjenester for å forstå hvilke deler av våre digitale plattformer og tjenester som er av størst interesse og for å forbedre plattformenes design og innhold,
    • for å forbedre våre produkter og tjenester og vår kommunikasjon til deg, og
    • (når relevant) å sikre at kontaktinformasjonen som vi har om deg er oppdatert.

På hvilket grunnlag bruker vi din personlige informasjon?

Personopplysningsloven gir en rekke behandlingsgrunnlag virksomheter kan benytte for å innhente og bruke din personlige informasjon.

Vi bruker din personlige informasjon på følgende grunnlag:

   • For legitime forretningsformål: Vi bruker din personlige informasjon til å gjøre kommunikasjonen med deg mer relevant og personlig, og sørge for at du får effektive og virkningsfulle produkter og tjenester. Det hjelper oss også til å drive og forbedre virksomheten vår og begrense eventuelle avbrudd i tjenestene som vi tilbyr deg.
    • For å gjennomføre en avtale hvor du er avtalepart: Det kan hende vi må bruke din personlige informasjon for å formidle et produkt eller en tjeneste du ber om.
   • For å etterleve våre juridiske forpliktelser og andre krav om informasjon: Det er viktig for oss å overholde lover, forskrifter, regler og retningslinjer, i tillegg til andre forespørsler og krav om data som vi har beskrevet her. De påvirker hvordan vi driver virksomheten, og hjelper oss til å gjøre våre produkter og tjenester så trygge som mulig.
   • Du har gitt ditt samtykke: Noen ganger kan det være at vi må få samtykke fra deg for å bruke din personlige informasjon til ett eller flere av formålene over. Se “Dine rettigheter vedrørende din personlige informasjon” for informasjon om rettighetene du kan ha dersom vi behandler informasjonen din på grunnlag av samtykket du har gitt.

 

Hvor lenge lagrer vi din personlige informasjon?

Vi vil alltid lagre din personlige informasjon så lenge som loven krever og der hvor det kreves i forbindelse med en rettssak eller en etterforskning som involverer GSK. I øvrige tilfeller lagrer vi din personlige informasjon:

    • så lenge som det kreves for å gi deg tilgang til tjenester du har bedt om,
    • når du har kontaktet oss med et spørsmål eller en forespørsel, så lenge som det er nødvendig for at vi skal kunne besvare spørsmålet ditt eller forespørselen din.

Hvem vi deler din personlige informasjon med og land vi kan overføre den til

Det kan hende vi deler din personlige informasjon med

   • medlemmer av GSK-gruppen, og
   • følgende betrodde tredjeparter:
    • våre agenter og leverandører, inkludert de som leverer teknologiske tjenester som dataanalyse, vertstjenester og teknisk støtte,
    • våre profesjonelle rådgivere, revisorer og forretningspartnere,
    • kravsettere, myndigheter inkludert politimyndigheter, og
    • andre tredjeparter i forbindelse med omorganisering av hele eller deler av virksomheten vår.

Det kan hende at din personlige informasjon blir behandlet av GSK, dets tilknyttede selskaper og GSKs betrodde tredjeparter utenfor hjemlandet ditt. Landene som vi overfører din personlige informasjon til, har muligens ikke like god beskyttelse av personlig informasjon som lovverket i ditt eget hjemland gir.  

Vi implementerer  hensiktsmessige tiltak for å sikre at din personlige informasjon forblir beskyttet og sikker ved overføring utenfor hjemlandet ditt, i henhold til gjeldende lovgivning for databeskyttelse og personvern.  Dette inkluderer dataoverføringsavtaler som implementerer standard databeskyttelsesvilkår, eller GSKs Binding Corporate Rules. Du kan finne mer informasjon om dataoverføringsavtaler her, og mer informasjon om GSK’s Binding Corporate Rules her.

 

Beskyttelse av din personlige informasjon

Vi bruker en rekke ulike sikkerhetstiltak og teknologier for å bidra til å beskytte din personlige informasjon fra uautorisert tilgang, bruk, utlevering, endring eller sletting i henhold til gjeldende lovgivning for databeskyttelse og personvern. For eksempel, når vi deler din personlige informasjon med eksterne leverandører, kan vi inngå skriftlige avtaler som krever at leverandørene har hensiktsmessige tiltak på plass for å ivareta fortroligheten og sikkerheten til informasjonen din.

Dessverre kan vi ikke fullt ut sikre informasjon som sendes til oss via internett eller et mobilt telefonnettverk; slik oversendelse gjøres på egen risiko.

  

Nettsider som vi ikke eier eller kontrollerer

Noen ganger kan det være at vi oppgir lenker til nettsider eller mobilapplikasjoner som vi ikke eier eller har kontroll over. Denne personvernerklæringen gjelder ikke for slike nettsider. Dersom du velger å benytte deg av slike nettsider bør du sjekke de juridiske erklæringene og personvernerklæringene som finnes på den enkelte nettside eller mobilapplikasjon, slik at du forstår deres personvernpraksis.

 

Dine rettigheter vedrørende din personlige informasjon

Dine rettigheter vedrørende din personlige informasjon

Personopplysningsloven gir deg en rekke rettigheter knyttet til din personlige informasjon.

Du kan ha rett til å:

   • be GSK om oversikt over personlig informasjon GSK har lagret om deg,
   • be om at din personlige informasjon blir rettet og/eller slettet,
   • be om begrenset behandling av din personlige informasjon eller kreve at vi ikke skal behandle din personlige informasjon,
   • når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at GSK behandler din personlige informasjon, når slik behandling er basert på ditt samtykke,
   • be om å få den personlige informasjonen du har gitt til GSK eller be om at de overføres til en annen organisasjon i maskinlesbar form, og
   • klage til Datatilsynet ved brudd på dine personvernrettigheter eller dersom du har lidd skade på grunn av ulovlig behandling av din personlige informasjon.

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, ta kontakt med oss som beskrevet i Kontakt oss nedenfor.  

 

Hva om du ikke ønsker å gi oss din personlige informasjon?

Der det er valgfritt om du vil dele din personlige informasjon med oss, kan du velge å ikke gjøre dette. 

 

Dersom du ikke ønsker at vi skal behandle din personlige informasjon, eller du har gitt ditt samtykke men senere ønsker å trekke det tilbake, vil vi respektere det i samsvar med våre rettslige forpliktelser. Slik innvending kan innebære at vi kanskje ikke kan gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å oppnå formålene som er beskrevet i seksjonen «Hvordan bruker vi din personlige informasjon?» ovenfor eller at du kanskje ikke kan benytte deg av de tjenester og produkter som vi tilbyr.

Hvordan vi bruker cookies og hvor du finner ytterligere informasjon

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler («cookies») som gjør at nettsiden gjenkjenner og responderer til deg som individ. Du kan velge å godta eller avslå informasjonskapsler.

Hvis du velger å avslå informasjonskapsler kan det hende at ikke alle elementene på denne nettsiden virker som de skal, så opplevelsen din kan bli påvirket. For mer informasjon om bruk av informasjonskapsler, se våre Retningslinjer for informasjonskapsler.

 

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål eller forespørsler vedrørende denne personvernerklæringen, eller du vil utøve dine rettigheter, ta kontakt med ditt lokale GSK-selskap via kontaktinformasjonen nedenfor.

Storbritannia:

For å kontakte GSK i Storbritannia, ring 0808-234-6680.

USA:

For å kontakte GSK i USA, ring 1-866-475-3844.

Resten av verden:

Kontaktinformasjon for spesifikke land finnes i vår globale kontaktliste.

 

Behandlingsansvarlig

GlaxoSmithKline Services Unlimited  og GSK-selskapet i landet som eier denne nettsiden er behandlingsansvarlig for din personlige informasjon.

Du kan finne en liste over GSK-selskapene og kontaktdetaljer for GSK’s EU Personvernombud her.