Vår historie

GlaxoSmithKline startet sin virksomhet 1. januar 2001 etter sammenslåingen av GlaxoWellcome plc og Smithkline Beecham plc, men våre kombinerte historier går tilbake mye lenger enn det.

Les om vår lange historie:

1715

Plough Court Pharmacy etableres

Plough Court Pharmacy, forløperen til Allen and Handburys Ltd, ble grunnlagt i London av Silvanus Bevan. A&H-navnet lever videre den dag i dag.

John K. Smith åpner sitt første apotek

1830

John K. Smith åpner sitt første apotek

John K. Smith åpner sitt første apotek i Philadelphia. Johns yngre bror, George, slår seg sammen med han i 1841 og danner John K. Smith & Co.

1842

Beecham’s Pills lanseres

Thomas Beecham lanserer virksomheten Beecham’s Pills i England. Lanseringen av avføringsmiddel blir meget vellykket.

1865

Mahlon Kline slutter seg til Smith & Shoemaker

1873

Joseph Nathan & Co blir etablert

Joseph Nathan, som hadde forlatt Storbritannia 20 år tidligere for å søke nye utfordringer, etablerte selskapet Joseph Nathan and Co i Wellington i New Zealand. Dette la grunnlaget for selskapet Glaxo, som ble etablert på et senere tidspunkt.

1880

Borroughs Wellcome & Company blir etablert

Borroughs Wellcome & Company blir etablert i London av de amerikanske farmasøytene Henry Wellcome og Silas Borroughs fire år etter at Joseph Nathan åpnet sitt London-kontor.

1886

Burroughs Wellcome registrerer varemerket “Tabloid”

Tabloid ble registrert som et Borroughs Wellcome and Company-varemerke for å beskrive selskapets komprimerte tabletter. Innen 1898 ble ordet generelt brukt for å beskrive en komprimert/konsentrert dose av noe – og derav begrepet ”tabloid journalistikk”, som vises første gang i skriftlige kilder i 1901.

1891

Smith, Kline and Company kjøper French, Richards and Company

John K. Smiths opprinnelige selskap gjennomgikk utallige fusjoner og overtagelser. Den viktigste og mest betydningsfulle var antakelig overtagelsen av French, Richards and Company, en annen respektert legemiddelgrossist.

1906

Varemerket “Glaxo” blir registrert

Nathan-direktørene innså at skulle man selge tørrmelk som barnemat, så måtte man ha et mer innbydende navn enn Defiance, som var produktnavnet de brukte i New Zealand. De ble enige om navnet Lacto; men siden dette navnet allerede var registrert på et annet produkt, kunne de ikke bruke det. Ved å legge til og bytte om bokstaver kom de fram til navnet Glaxo, som ble registrert i oktober 1906.

1963

Betnovate blir lansert

Betnovate ble Glaxos første steroidprodukt mot hudsykdommer. På midten av 60-tallet kjøpte Smith Kline and French vaksinefirmaet Rechereche et Industri Therapeutiques (RIT).

1969

Ventoline blir lansert

Glaxo lanserer Ventoline for behandling av astma. Preparatet ble markedsført av Allen & Hanbury.

1972

Amoxycillin discovered

Scientists at Beecham Research Laboratories discover amoxycillin and launch Amoxil, which will become a widely-used antibiotic.

1981

Zantac og flere andre produkter blir lansert

Beecham lanserte også Augmentin til bekjempelse av en rekke forskjellige bakterieinfeksjoner hos barn og voksne. Wellcome lanserte Zovirax mot herpesinfeksjon.

1989

SmithKline Beckman og Beecham-gruppen fusjonerte og ble SmithKline Beecham plc

Hepatitt B-vaksinen Engerix-B ble lansert i USA og Frankrike.

1995

Glaxo og Wellcome fusjonerte og ble Glaxo Wellcome

1998

SmithKline Beecham og Verdens helseorganisasjon går sammen mot LF

SmithKline Beecham og Verdens helseorganisasjon kunngjorde at de hadde inngått et samarbeid for å utrydde elefantsyke (lymfatisk filariasis) innen år 2020.

GlaxoSmithKline blir til

2000

Planlagt fusjon mellom GlaxoSmithKline og SmithKline Beecham blir annonsert

2002

GSK donerer 100 millioner Albendazole –tabletter, som en del av vår forpliktelse i bekjempelsen av lymfatisk filariasis

2004

Clinical Trial Register blir lansert

The Clinical Trial Register (nå The Clinical Study Register) blir lansert; en internett side som inneholder data fra kliniske studer som alle har tilgang til.

2009

Oppkjøp av Stiefel – ViiV Healthcare lanseres

Med oppkjøpet av Stiefel blir GSK en leder innen hudpleie. GSK og Pfizer lanserer ViiV Healthcare – et selskap med fokus på behandling og omsorg innen hiv/aids.

2011

Human Genome Sciences og GSK får godkjenning for Benlysta, den første nye lupusbehandlingen på 50 år

2012

GSK er offisiell leverandør til de olympiske og paralympiske leker, og bidrar med laboratorietester for offisielle antidopingtiltak