Inngåelse av samarbeid

Samarbeidspartnere

GSK er et av verdens største, forskningsbaserte legemiddelfirmaer – og det forplikter. Globalt samarbeider vi med en rekke aktører, som blant andre Røde Kors. I tillegg samarbeider vi med helsepersonell og pasientorganisasjoner.

Samarbeid med helsepersonell

For å utvikle nye og gode medisiner, er legemiddelindustrien  avhengig av å samarbeide med helsepersonell: Leger og annet helsepersonell ser pasientens behov på nært hold, er ansvarlige for kliniske studier og bidrar med nyttig rådgivning til legemiddelfirmaene og kompetanseoverføring om nye legemidler til andre i helsetjenesten. Les mer under Åpenhet om samarbeid.

Samarbeid med pasientorganisasjoner 2018

Tilbakemelding fra brukerne av våre medisiner er viktig for oss. Vi samarbeider derfor med flere ulike pasient- og brukerorganisasjoner.

GSK følger til enhver tid interne retningslinjer samt gjeldende etiske regler fra Legemiddelindustrien (LMI) for støtte og samarbeid med pasientorganisasjoner.

Åpenhet gir grunnlag for et godt samarbeid. Derfor offentliggjør vi hvert år en oversikt over pasient- og brukerorganisasjonene som GSK har samarbeidet med. Oversikten nedenfor viser hvilke pasientorganisasjoner som GSK har gitt økonomiske midler til i 2018. Midlene har gått til støtte av prosjekter og medlemsmøter, samt ulike informasjonsaktiviteter.

Organisasjonenes uavhengighet er viktig for oss. Derfor oppfordrer vi organisasjonene til å ha flere samarbeidspartnere.

I 2018 ga GSK økonomiske midler til 1 pasientorganisasjon i Norge.

 

Pasientorganisasjon (PO) Hva Midler (NOK) Andel av POs totale inntekter
Hiv Norge Temamøte for eldre med hiv, "lon time survivors" personer som lever med hiv 8.000 0,12 %
Hiv Norge Kvinneseminar og temamøter for kvinner som lever med hiv 16.000 0,23 %
Hiv Norge Støtte til "prider" rundt om i landet 30.000 0,44 %
Hiv Norge Likepersonsarbeid, utarbeide faglig informasjonsmateriell 5.000 0,07 %
Hiv Norge Informasjonsbrosjyre "fastlegen og hiv" 5.000 0,07 %
Hiv Norge Deltaker i panel i åpent møte om hivanbudet (faglig vorspiel til verdens aidsdag) NA NA