Mor og datter

Oppgave, verdier og forretningsstrategi

GSKs oppgave er å hjelpe folk til å klare mer, føle seg bedre og leve lenger.

Vi har fire strategiske prioriteringer for virksomheten:

1. Drive en ansvarlig virksomhet

Det er viktig for oss å drive virksomheten på en ansvarlig måte og å møte samfunnets forventninger til et legemiddelfirma. Alt vi gjør er derfor forankret i GSKs kjerneverdier: Åpenhet, respekt for mennesker, integritet og pasientfokus.

Ett eksempel på at GSK tar ansvar er en ny malariavaksine som GSK utvikler. Hvis vaksinen blir godkjent av myndighetene i 2015 som planlagt, vil GSK selge vaksinen uten profitt. Et annet eksempel på ansvarlig virksomhet er endring i rammene for samarbeid med helsepersonell.
Les mer om det her.

Nøkkeltall:

1.

legemiddelfirma til å signere All Trials-kampanjen for åpenhet i forskning

 

60 %

økning i mengden av legemidler levert til verdens fattigste land, siden 2010

 

80 %

av våre vaksiner leveres til den fattigste delen av verden, til sterkt rabatterte priser

2. Utvikle en diversifisert global virksomhet

Vi har utviklet en forretningsmodell og produktportefølje, som kan levere bærekraftig salgsvekst. Våre globale satsingsområder er legemidler, vaksiner og handelsvarer.

Nøkkeltall:

270 milliarder

var selskapets omsetning i 2015 i norske kroner

 

3. Levere flere produkter av verdi

Vi investerer i underkant av 40 milliarder kroner årlig i forskning og utvikling for å kunne fortsette å levere verdifulle nyvinninger til pasienter verden over.

Nøkkeltall:

40

nye potensielle medisiner og vaksiner i vår pipeline

4. Forenkle driftsmodellen

Vi arbeider stadig for å forenkle driftsmodellene vår – for å bli enda mer effektive og å frigjøre ressurser som kan brukes på andre måter. Som følge av pågående omstruktureringsprogram oppnår vi viktige kostnadsreduksjoner.

Nøkkeltall:

4,7 milliarder

i inkrementell kostnadsbesparelse i norske kroner


Les mer om våre strategiske prioriteringer på www.gsk.com.