Samling av dokumenter

Interne retningslinjer

Vår oppgave er å hjelpe folk til klare mer, føle seg bedre og leve lenger

Ansatte i GSK forplikter seg til å jobbe innenfor GSKs etiske rammeverk, etterleve firmaets kjerneverdier, følge internasjonal og nasjonal lovgivning, samt GSKs retningslinjer. Etterlevelse følges opp kontinuerlig gjennom opplæring, internrevisjoner og revisjon utført av akkrediterte revisorer. Under finner du interne retningslinjer:

GSK Code of Conduct & Code of practice

Anti-Bribery and Corruption (ABAC) Programme

GSKs Anti-Bribery and Corruption (ABAC) Programme er utviklet for at interne og eksterne parter skal forstå risikoen for korrupsjon, samt å ansvarliggjøre den enkelte til aktivt å motarbeide mistenkt eller reell korrupsjon.

Anti-Bribery and Corruption Third Party Guidelines

Alle tredjeparter som GSK engasjerer mottar GSKs Anti-Bribery and Corruption Third Party Guidelines. Dette er for å vise dem at det er nulltoleranse for slik atferd i GSK, og for å vise hva vi forventer av dem som forretningspartnere.

Les mer om våre interne retningslinjer på vår globale webside.

Se også Legemiddelforeningens bransjeregelverk.