Kvinne og barn

Vaksiner

GSK er en av verdens største vaksineprodusenter.

Vår vaksineportefølje består av mer enn 30 ulike vaksiner som forebygger sykdommer som bl.a. hepatitt A/B, polio, rotavirus, kikhoste, stivkrampe, meslinger, røde hunder, difteri, meningokokksykdom, HPV og influensa.

GSK produserer og distribuerer over 2 millioner vaksinedoser hver eneste dag til 170 ulike land, og vaksinene utgjorde 13 % av GSKs totale globale omsetning i 2013. Mange av vaksinene som benyttes i det norske barnevaksinasjonsprogrammet og flere av de mest brukte reisevaksinene, leveres av GSK.

80 %

av vaksinene GSK produserer brukes i utviklingsland.

40 %

av alle verdens barn er vaksinert mot minst én alvorlig sykdom med en vaksine fra GSK.

Les mer om vaksiner på gsk.com.