Eldre kvinne

Reseptpliktige medisiner

GSK utvikler og produserer medisiner mot en lang rekke sykdommer, både akutte og kroniske, innenfor områder som:

 • Lunge og allergi
 • Hiv/aids
 • Antiviralt
 • Sentralnervesystemet
 • Kardiovaskulært og urologi
 • Metabolske lidelser
 • Anti-bakterielle
 • Onkologi
 • Dermatologi
 • Sjeldne sykdommer
 • Immuno-inflammasjon

Se oversikt over alle medisiner markedsført i Norge på helse.gsk.no (for helsepersonell).

Satsningsområder

Lungesykdommer
GSK er ledende innenfor behandling av lungesykdommer som astma og kols (kronisk obstruktiv lungesykdom). Vi har gjennomført store, viktige kliniske studier som har gitt verdifull kunnskap om sykdomsepidemiologi og behandling av astma og kols. Vi fortsetter å generere kunnskap gjennom flere studier, både i Norge og internasjonalt.

Hiv/aids
GSK har en lang historie når det gjelder utvikling av medisiner til bekjempelse av hiv/aids. Den strekker seg helt tilbake til utviklingen av verdens første legemiddel mot hivinfeksjon, retrovir, på 1980-tallet da sykdommen ble oppdaget. Siden den gang har GSK utviklet nye legemidler for å bedre behandlingen. Dette har ført fram til 8 andre legemidler som i dag benyttes i ulike kombinasjoner enten med hverandre eller sammen med legemidler utviklet av andre firma. Medisinene bremser sykdomsutviklingen ved å hemme produksjonen av viruspartikler. Totalt er det i dag nærmere 30 medisiner på markedet. De angriper viruset på forskjellig vis og inndeles i forskjellige klasser etter virkningsmekanisme. Kombinasjoner av medikamenter fra ulike klasser gitt samtidig har størst effekt på virusreduksjonen. Behandlingen har i løpet av de senere årene blitt forenklet ved at det er utviklet medisiner som inneholder flere virkestoffer i fast dose kombinasjoner. Tidligere besto en behandling av et stort antall tabletter som måtte tas til helt bestemte tider flere ganger i døgnet.  Den enkleste behandlingen består i dag av kun en tablett en gang daglig.
GSK skilte i 2009 ut forskning og utvikling av hiv medisiner i et eget firma og dannet sammen med Pfizer, ViiV Healthcare (ViiV). ViiV representeres i Norge av GSK. Les mer om våre medisiner til bruk ved hiv/aids på nettsidene til ViiV Healthcare (for helsepersonell).