Hva gjør vi?

GSK forsker frem og produserer reseptpliktige medisiner og vaksiner, i tillegg til reseptfrie legemidler og handelsvarer innen helse og velvære.

GSK driver omfattende forskning. Hvert år investerer GSK nærmere 40 milliarder kroner i utvikling av nye medisiner, vaksiner og handelsvarer. GSK er et av få legemiddelfirmaer som forsker innenfor alle de tre sykdomsområdene som er prioritert av Verdens helseorganisasjon (WHO); hiv/aids, tuberkulose og malaria. I GSK har vi en 40 år lang historie og ekspertise innenfor forskning på antibiotika, og vi arbeider for økt forskning på dette området.

Reseptpliktige medisiner

Vi utvikler og produserer legemidler mot en lang rekke sykdommer, både akutte og kroniske. I porteføljen er det både patentbeskyttede medisiner og medisiner der patentet er utløpt.

Reseptpliktige medisiner utgjør 58 % av den globale omsetningen.

Vaksiner

GSK er en av verdens største leverandører av vaksiner. Vi utvikler og produserer vaksiner for barn og voksne mot en rekke infeksjonssykdommer. Flere av våre vaksiner anvendes i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Hvert år distribuerer vi nærmere 900 millioner vaksinedoser til mer enn 170 land. 80 % av vaksinene brukes i utviklingsland.

Vaksiner utgjør 16 % av den globale omsetningen.

Reseptfrie legemidler og handelsvarer

Globalt leverer vi innovative, reseptfrie legemidler og handelsvarer innenfor fire områder: Velvære, tannpleie, ernæring og hudpleie. Kjente merkevarer er blant annet; Sensodyne, Aquafresh og Panodil.

Reseptfrie legemidler og handelsvarer utgjør 26 % av den globale omsetningen.