Om oss

GSK er et av verdens største, forskningsbaserte legemiddelfirmaer. Vår oppgave er å hjelpe folk til å klare mer, føle seg bedre og leve lenger.

Vi jobber innenfor tre globale forretningsområder; reseptpliktige medisiner, vaksiner og handelsvarer.

Globalt har GSK over 100 000 ansatte i over 150 land. I GSK Norge er vi ca. 80 ansatte. GSK er ledende innen lungemedisin (astma- og kolsmedisiner), hivmedisiner og vaksiner. GSK er også en av verdens største produsenter av reseptfrie legemidler og handelsvarer.

Vi har tre strategiske prioriteringer i GSK:

Innovation

Vi investerer i vitenskaplig og teknologisk ekspertise for å utvikle en portefølje av nye produkter, bl.a. innen immunologi og onkologi, som dekker behovet til pasienter, myndigheter og forbrukere.

Performance

Vi arbeider målrettet for å oppnå gode markedsresultater gjennom effektive investeringer, utvikling av våre medarbeidere og økt leveringssikkeret.

Trust

Vi har forpliktet oss til å bruke vår kompetanse og teknologi til å adresse medisinske behov og gjøre våre produkter tilgjengelig, uansett hvor i verden du bor. GSK er rangert øverst i ”Access to Medicines Index”, og har vært det siden første gang indexen ble laget i 2008. Vi jobber også med å øke vår leveringssikkerhet, og være en moderne arbeidsgiver.