Pressemeldinger

Her finner du link til internasjonale pressemeldinger med et norsk sammendrag, samt eventuelle norske pressemeldinger.

Se våre internasjonale pressemeldinger på www.gsk.com.

 

Incruse (umeklidinium) bedre enn tiotropium

Det er i dag publisert resultater fra en randomisert, kontrollert kols-studie som viser at effekten av Incruse Ellipta (umeklidinium) er bedre enn Spiriva (tiotropium), målt ved endring i lungefunksjon. Tiotropium er dagens mest brukte langtidsvirkende bronkodilatator. Incruse Ellipta (umeklidinium) er en ny bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling for å kontrollere symptomer hos voksne pasienter med kols. Inhalatoren Ellipta er utviklet for å minimere risikoen for feilbruk.

Les mer - Incruse (umeklidinium) bedre enn tiotropium Les mer

GSK øker tilgangen til innovative legemidler i verdens fattigste land gjennom fleksibel tilnærming til patentbeskyttelse

GSK har bestemt seg for ikke lenger søke patentbeskyttelse for sine legemidler i verdens minst utviklende land og i lavinntektsland. Målet er å gjøre innovative legemidler tilgjengelig for flere mennesker og dermed bidra til et mer effektivt helsevesen over hele verden.

Les mer - GSK øker tilgangen til innovative legemidler i verdens fattigste land gjennom fleksibel tilnærming til patentbeskyttelse Les mer

Ny publikasjon om langtidseffekter på organskader ved bruk av GSKs Benlysta® (belimumab)

GlaxoSmithKline har nå publisert en åpen langtidsanalyse som viste at pasienter med moderat til alvorlig SLE behandlet med Benlysta® (belimumab) pluss standardbehandling i fem år, opplevde lave nivåer av organskadeprogresjon, uavhengig av deres nivå av organskader før behandlingen. Dette er den første analysen som har undersøkt langtidseffekt av Benlysta® på organskader.

Les mer - Ny publikasjon om langtidseffekter på organskader ved bruk av GSKs Benlysta® (belimumab) Les mer