Pressemeldinger

Her finner du link til internasjonale pressemeldinger med et norsk sammendrag, samt eventuelle norske pressemeldinger.

Se våre internasjonale pressemeldinger på www.gsk.com.

 

Salford Lung Study viser at Relvar® Ellipta® er signifikant bedre enn vanlig kols-behandling i reduksjon av kols-forverrelser

I dag ble dataene fra GSKs innovative studie, Salford Lung Study (SLS), annonsert. Studien viser at Relvar® Ellipta® (flutikasonfuroat/vilanterol) 92/22mcg er signifikant bedre enn vanlig kols-behandling i reduksjon av kols-forverrelser. Salford Lung Study representerer er en helt ny måte å gjøre kliniske studier på. Studien gjenspeiler det virkelige liv og har samtidig høy vitenskapelig kvalitet. Studien var designet for å gi verdifull informasjon om effekt og sikkerhet av Relvar® Ellipta® hos ”ekte” pasienter og resultatene er relevant for den enkelte pasient, for legen som forskriver medisinen og for myndigheter og beslutningstagere.

Les mer - Salford Lung Study viser at Relvar® Ellipta® er signifikant bedre enn vanlig kols-behandling i reduksjon av kols-forverrelser Les mer

Incruse (umeklidinium) bedre enn tiotropium

Det er i dag publisert resultater fra en randomisert, kontrollert kols-studie som viser at effekten av Incruse Ellipta (umeklidinium) er bedre enn Spiriva (tiotropium), målt ved endring i lungefunksjon. Tiotropium er dagens mest brukte langtidsvirkende bronkodilatator. Incruse Ellipta (umeklidinium) er en ny bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling for å kontrollere symptomer hos voksne pasienter med kols. Inhalatoren Ellipta er utviklet for å minimere risikoen for feilbruk.

Les mer - Incruse (umeklidinium) bedre enn tiotropium Les mer

GSK øker tilgangen til innovative legemidler i verdens fattigste land gjennom fleksibel tilnærming til patentbeskyttelse

GSK har bestemt seg for ikke lenger søke patentbeskyttelse for sine legemidler i verdens minst utviklende land og i lavinntektsland. Målet er å gjøre innovative legemidler tilgjengelig for flere mennesker og dermed bidra til et mer effektivt helsevesen over hele verden.

Les mer - GSK øker tilgangen til innovative legemidler i verdens fattigste land gjennom fleksibel tilnærming til patentbeskyttelse Les mer

Ny publikasjon om langtidseffekter på organskader ved bruk av GSKs Benlysta® (belimumab)

GlaxoSmithKline har nå publisert en åpen langtidsanalyse som viste at pasienter med moderat til alvorlig SLE behandlet med Benlysta® (belimumab) pluss standardbehandling i fem år, opplevde lave nivåer av organskadeprogresjon, uavhengig av deres nivå av organskader før behandlingen. Dette er den første analysen som har undersøkt langtidseffekt av Benlysta® på organskader.

Les mer - Ny publikasjon om langtidseffekter på organskader ved bruk av GSKs Benlysta® (belimumab) Les mer