Ny Nucala (mepolizumab)-studie gir viktige langtidsdata på sikkerhet, viser vedvarende reduksjon av astmaforverrelser og forbedret astmakontroll

En tredjedel av pasientene i studien opplevde ingen astmaforverrelse under langtidsbehandling med Nucala.

Under den amerikanske lungekongressen ATS, presenterte GSK nye data fra den lengste studien som til nå er gjort på anti-IL5 biologisk behandling hos pasienter med alvorlig eosinofil astma (gjennomsnittlig behandlingstid: 3,5 år). Studien viste vedvarende reduksjon av astmaforverrelser og bedring i astmakontroll. Sikkerhetsprofilen var tilsvarende den sett i tidligere studier på Nucala. En tredjedel av pasientene i studien opplevde ingen astmaforverrelse under langtidsbehandling med Nucala, til tross for at studiedeltakerne i gjennomsnitt hadde nesten 2 forverrelser (1,74) i året ved inklusjon i studien.

Les mer: Nucala (mepolizumab) study reports long-term safety data, consistent exacerbation reduction and improved asthma control