ViiV Healthcare annonserer positive resultater fra fase III-studie på hivbehandling med en kombinasjon av to legemidler (dolutegravir og rilpivirin)

Gjennom de to siste tiår har hiv endret seg fra å være en dødelig sykdom til å bli en kronisk sykdom som krever livslang behandling. Siden 1990-tallet har standardbehandlingen av hiv bestått av kombinasjoner av tre ulike antiretrovirale legemidler.

ViiV Healthcares nye fase III-studie, SWORD, introduserer et nytt paradigme i hivbehandlingen - en kombinasjon av kun to legemidler. I SWORD-studien sammenlignes kombinasjonen av de to legemidlene dolutegravir og rilpivirin med dagens behandlingsregime. Studien viser at kombinasjonen av dolutegravir og rilpivirine er non-inferior til dagens behandling hos pasienter som har vært stabile på sitt nåværende behandlingsregime de siste 12 månedene.

Behandling med to legemidler gir mennesker som lever med hiv muligheten til å redusere tablett-byrde og livslang eksponering for medisiner. Dette kan bidra til bedret livskvalitet og helse i et langsiktig perspektiv. 

Se pressemelding fra GSK sentralt: ViiV Healthcare announces detailed positive phase III results for investigational two-drug regimen of dolutegravir and rilpivirine for HIV treatment