Ny publikasjon om langtidseffekter på organskader ved bruk av GSKs Benlysta® (belimumab)

GlaxoSmithKline har nå publisert en åpen langtidsanalyse som viste at pasienter med moderat til alvorlig SLE behandlet med Benlysta® (belimumab) pluss standardbehandling i fem år, opplevde lave nivåer av organskadeprogresjon, uavhengig av deres nivå av organskader før behandlingen. Dette er den første analysen som har undersøkt langtidseffekt av Benlysta® på organskader.

Resultatene av analysen er tilgjengelige i artikkelen Bruce IN, Urowitz M, van Vollenhoven R, Aranow C, et al. Long-term organ damage accrual and safety in patients with SLE treated with belimumab plus standard of care. Lupus. 2016 Mar 1. pii: 0961203315625119. [Epub ahead of print]

Om Benlysta® (belimumab)

Benlysta® ble lansert i 2011, og var da det første legemiddelet spesielt utviklet og godkjent for SLE på over 50 år. Det er et humant monoklonalt antistoff som selektivt virker på B- lymfocytt stimulator (BLyS), en viktig faktor for overlevelse av B-celler. Benlysta® er godkjent i EU som en tilleggsbehandling hos voksne med aktiv, autoantistoff-positiv Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) med høy sykdomsaktivitet (f.eks. positiv anti-dsDNA og lav komplement) til tross for standardbehandling. For sammendrag av produktegenskaper for Benlysta®, vennligst se Preparatomtale.

Om systemisk lupus erythematosus (SLE)

SLE er den vanligste formen for lupus. Det estimeres at fem millioner mennesker i verden lider av lupus og at 70 % av dem har SLE. Det er en kronisk, uhelbredelig, revmatisk bindevevssykdom, som kan i angripe alle organsystemer i kroppen. SLE er en kvinnedominert sykdom. I Norge har ca. 2000 kvinner SLE. Sykdommen kan begynne i alle aldersgrupper, hyppigst i aldersgruppen fra 15 til 45 år. Vanligste debutalder er 31 år.

For mer informasjon, se pressemelding fra GSK globalt.