GSK øker tilgangen til innovative legemidler i verdens fattigste land gjennom fleksibel tilnærming til patentbeskyttelse

GSK har bestemt seg for ikke lenger søke patentbeskyttelse for sine legemidler i verdens minst utviklende land og i lavinntektsland. Målet er å gjøre innovative legemidler tilgjengelig for flere mennesker og dermed bidra til et mer effektivt helsevesen over hele verden.

For å oppnå dette kreves en mer fleksibel og allsidig patentstrategi og -beskyttelse. Mens patentbeskyttelse stimulerer til fortsatt investering i forskning og utvikling, mener GSK at en fleksibel tilnærming til patentbeskyttelse kan bidra til å løse helseutfordringer i utviklingsland. For verdens minst utviklede land og lavinntektsland, vil ikke GSK lenger søke om patent, men i stedet gi lisenser til generiske selskaper som ønsker å produsere og levere generiske versjoner av legemidlene i disse landene. GSK vil også arbeide for å gjøre informasjon om nåværende og fremtidige patentportefølje fritt tilgjengelig.

Disse tiltakene ble presentert på et FN-møte 31 mars (UN High Level Panel on Access to Medicines).

Les mer: GSK expands graduated approach to patents and intellectual property to widen access to medicines in the world’s poorest countries