Pressemeldinger

Her finner du link til internasjonale pressemeldinger med et norsk sammendrag, samt eventuelle norske pressemeldinger.

Se våre internasjonale pressemeldinger på www.gsk.com.

 

Stor studie viser signifikante fordeler med Trelegy Ellipta ved kols

Reduksjon av kolsforverrelser og sykehusinnleggelser, bedring i lungefunksjon og bedring i livskvalitet er blant de viktigste målene innen kolsbehandling. En av de største kolsstudier noen gang gjennomført sammenligner ulike virkestoffkombinasjoner i behandling av kols. Denne viser at trippel inhalasjonsbehandling med Trelegy Ellipta (flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol - FF/UMEC/VI) bidro til å nå disse målene, og det bedre enn behandling med kun to virkestoff (FF/VI og UMEC/VI). Norge deltok i studien med 9 senter. Fra 15. juni er Trelegy Ellipta innvilget forhåndsgodkjent refusjon, og produktet vil da være tilgjengelig for norske kolspasienter.

Les mer - Stor studie viser signifikante fordeler med Trelegy Ellipta ved kols Les mer

Positive resultater fra Salford Lung Study på astma

Positive resultater fra «Salford Lung Study» er nå publisert i The Lancet og ble presentert på ERS i Milano. Studieresultatene indikerer at enkelhet i behandlingen av astma kan ha stor betydning for effekt. Studien møtte det primære endepunktet og viste at signifikant flere astmapasienter behandlet med Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol) oppnådde en bedring i astmakontroll sammenlignet med pasienter på optimalisert ”vanlig behandling” (71 % vs 56 %, p<0.001).

Les mer - Positive resultater fra Salford Lung Study på astma Les mer

GSKs MUSCA-studie viser at mepolizumab gir signifikant bedring i livskvalitet og lungefunksjon hos pasienter med alvorlig eosinofil astma

Hovedmålet med astmabehandling er å oppnå sykdomskontroll slik at pasienten opplever bedring i sine astmasymptomer og får redusert risiko for fremtidige hendelser som forverrelser, irreversibel luftveisobstruksjon og bivirkninger av behandling. Per i dag er det få behandlingsalternativer til pasienter med alvorlig eosinofil astma.

Les mer - GSKs MUSCA-studie viser at mepolizumab gir signifikant bedring i livskvalitet og lungefunksjon hos pasienter med alvorlig eosinofil astma Les mer

ViiV Healthcare annonserer positive resultater fra fase III-studie på hivbehandling med en kombinasjon av to legemidler (dolutegravir og rilpivirin)

Gjennom de to siste tiår har hiv endret seg fra å være en dødelig sykdom til å bli en kronisk sykdom som krever livslang behandling. Siden 1990-tallet har standardbehandlingen av hiv bestått av kombinasjoner av tre ulike antiretrovirale legemidler.

ViiV Healthcares nye fase III-studie, SWORD, introduserer et nytt paradigme i hivbehandlingen - en kombinasjon av kun to legemidler.

Les mer - ViiV Healthcare annonserer positive resultater fra fase III-studie på hivbehandling med en kombinasjon av to legemidler (dolutegravir og rilpivirin) Les mer

Positive resultater fra Salford Lung Study (kols) publisert i NEJM og presentert på europeisk lungekongress

GlaxoSmithKline og Innoviva har i dag annonsert at resultatene fra den banebrytende Salford Lung Study (SLS) nå er publisert i New England Journal of Medicine (NEJM). Denne unike studien, hvor resultat på primært endepunkt ble rapportert i mai 2016, var designet for å gi verdifull informasjon om effekt og sikkerhet av Relvar® Ellipta® sammenlignet med vanlig behandling hos pasienter med kols i en vanlig, klinisk setting. Resultatene fra studien ble presentert på European Respiratory Society (ERS) kongressen 4. september i London (abstraktnummer OA249).

Les mer - Positive resultater fra Salford Lung Study (kols) publisert i NEJM og presentert på europeisk lungekongress Les mer