En helt ny måte å gjøre kliniske studier på

Salford Lung Study (SLS) viser oss en helt ny måte å gjøre kliniske studier på. Studien gjenspeiler det virkelige liv og har samtidig høy vitenskapelig kvalitet. Denne type studier på ”ekte” pasienter gir verdifull informasjon om en medisins verdi – både for den enkelte og for samfunnet.

Vanlige kliniske studier gjennomføres under strengt kontrollerte forhold med tett oppfølging. Tilnærmet alle pasientene tar medisinen som de skal. Pasientene er nøye valgt ut og utgjør kun en liten andel av pasientene i det virkelige liv. Disse studiene er nødvendig for å dokumentere effekt og sikkerhet av et legemiddel, men de gjenspeiler ikke virkeligheten. Normalt har pasientene flere sykdommer. Pasientene bruker også flere medisiner - og ikke alle tas som de skal. Det er lett å hoppe over en dosering eller ta medisinen feil, og vi vet lite om hvordan dette påvirker effekten.   

Behovet for å vurdere effekt av en medisin i vanlig klinisk praksis har gjort at GSK har tatt initiativet til Salford Lung Study (SLS). SLS gjennomføres i byen Salford i Manchester og vurderer effekt av en astma- og kolsmedisin i vanlig, klinisk praksis. SLS er et samarbeidsprosjekt mellom GSK, North West e-Health (NWeH), University of Manchester, Salford Royal NHS Foundation Trust, NHS Salford, lokale fastleger og lokale apotek.

I SLS ble pasientene tilfeldig fordelt til enten å få den behandlingen de normalt ville fått eller en nyere astma- og kolsmedisin. Medisinen ble forskrevet av legen, hentet ut på apoteket og brukt som normalt. Studietiden var 12 måneder. Data på effekt og sikkerhet ble samlet inn i tilnærmet nåtid ved bruk av elektroniske helseregistere. Dette betyr at vi kunne følge pasienten uten ekstra forstyrrelser eller ytterligere oppfølging.

Resultatene fra studiene (én kols- og én astmastudie) er nå klare, og er lagt ut som pressemeldinger.

Studiene gir verdifull informasjon om effekt og sikkerhet av en medisin hos ”ekte” pasienter og vil være relevant for den enkelte pasient, for legen som forskriver medisinen og for myndigheter og beslutningstagere. 

Se også:
An 'everyday' world first in clinical trials