Astma kan kontrolleres

Undersøkelser viser at 20 % av barn i Norge har eller har hatt astma. Forekomsten av astma hos voksne ligger på ca. 8 %.1

Nesten halvparten av pasientene med astma plages av symptomer som i stor grad begrenser livene deres2,3,4, selv om det er fullt mulig for de fleste astmapasienter å leve normale, aktive liv uten symptomer!5 Pasientene gjør også lite for å bedre symptomene – fordi de tror at sykdommen skal være slik!4

Astma er en sykdom hvor det er fullt mulig for de fleste pasienter å oppnå god kontroll på sykdommen sin, og med god kontroll kan astmapasienter leve normale og aktive liv, uten plagsomme symptomer.5

9 av 10 pasienter tror imidlertid at astma er en sykdom som innebærer symptomer og begrensninger, så derfor godtar de det og informere ikke legen sin om plagene.4 

Hvorfor godtar vi at en så stor pasientgruppe fortsatt er plaget, når de fleste av dem kan leve normale, aktive liv uten begrensninger? Hvorfor vet ikke pasientene at astma er en sykdom som kan kontrolleres?

Opplæring er nøkkelen til bedre astmakontroll. Pasientene må få opplæring i sykdommen, behandlingen og riktig inhalasjonsteknikk. Denne opplæringen kan leger gi, men utfordringen er at mange av disse ukontrollerte pasientene ikke forteller legen sin om plagene, siden de tror at sykdommen skal være slik.4   

Pasientene må altså bli bevisste på at astma kan kontrolleres, og de må oppsøke lege dersom astmaen ikke er kontrollert for å få nødvendig opplæring!

Hvordan kan pasienten selv sjekke om astmaen er godt kontrollert? De kan teste seg selv: www.astmakontrolltest.no

Ønsker dere mer informasjon om astmakontroll? Se vår brosjyre ”Astma kan kontrolleres”

4 av 10 voksne har for dårlig kontroll på sin astma, les mer på LHLs side Kjenn din astma.

Se også Norges Astma- og allergiforbund (NAAF) sin side om Astmakontroll.

Referanser:

1. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF): www.naaf.no/fokusomrader/astma/fakta-om-astma.
2. Price D, Fletcher M, van der Molen T. Asthma control and management in 8,000 European patients: the REcognise Asthma and LInk to Symptoms and Experience (REALISE) survey. NPJ Prim Care Respir Med. 2014;24:14009. doi: 10.1038/npjpcrm.2014.9.
3. Price D, Dale P, Elder E et al. Types, frequency and impact of asthma triggers on patients’ lives: a quantitative study in five European countries. Journal of Asthma 2014, 51: 2, 127-135.
4. Bellamy D et Harris T. Poor perceptions and expectations of asthma control: Results of the International Control of Asthma Symptoms (ICAS) survey of patients and general practitioners. Prime Care Respir J. 2005; 14(5): 252-8.
5. GINA Pocket Guide for Asthma Management and Prevention, 2017, page 4. Tilgjengelig på: http://ginasthma.org/2017-pocket-guide-for-asthma-management-and-prevention