Bivirkningsrapportering

GSK overvåker sikkerheten for alle våre legemidler og produkter gjennom kliniske studier og ved å innhente rapporter om mulige bivirkninger ved våre markedsførte produkter (spontanrapportering). Denne informasjonen bidrar til kontinuerlig sikkerhetsovervåking av våre produkter.

Dersom du får kjennskap til en mulig bivirkning, må denne rapporteres til myndighetene umiddelbart. For legemidler gjøres dette via RELIS (Regionalt legemiddelinformasjonssenter). RELIS videresender meldingene til Statens legemiddelverk. Mistenkte bivirkninger i forbindelse med vaksiner og kosmetikk meldes til Folkehelseinstituttet.

GSK kan kontaktes ved spørsmål om mulige bivirkninger i forbindelse med våre produkter. Dette gjelder også ved bruk av våre legemidler under graviditet og amming, og ved overdosering. Kontakt GSK på telefon 22 70 20 00, eller meld en bivirkning her.