Flere medarbeidere

Hvorfor jobbe i GSK?

Vår oppgave er å hjelpe folk til å klare mer, føle seg bedre og leve lenger. De ansatte er nøkkelen til GSKs suksess, og det er derfor viktig for oss å drive kontinuerlig opplæring og videreutvikling av våre ansatte.

 • Vår kultur og våre verdier
  Våre kjerneverdier er: Åpenhet, respekt for mennesker, pasientfokus og integritet. Disse verdiene skal prege den måten vi arbeider på i det daglige. Les mer om kultur og verdier.
 • Utvikling av våre medarbeidere
  Kontinuerlig læring og utvikling er viktig for GSK. Du vil være ansvarlig for å drive din egen utvikling, men får god støtte fra ledere rundt deg. Vi ønsker å hjelpe til med å utvikle dine individuelle styrker og kanskje oppdager vi skjulte talenter underveis. Les mer om utvikling av våre medarbeidere.
 • Helhetlig belønningsstrategi
  Alle ansatte i GSK har klare mål i sine årlige utviklingsplaner. Disse målene er koblet til den overordnede forretningsstrategien, og er ikke koblet til individuelle salgsmål. I tillegg blir hver ansatt vurdert i forhold til etterlevelse av GSKs kjerneverdier.

  Målene skal hjelpe våre ansatte til å levere i forhold til sine personlige mål, virksomhetens mål og til det beste for våre kunder og pasienter. Les mer om belønningssystemer.
 • Inkluderende arbeidsliv
  Vi ønsker en inkluderende organisasjon der ansatte med ulik bakgrunn blir verdsatt. Les mer om inkluderende arbeidsliv.
 • Helse og trivsel
  Vi hjelper folk over hele verden til å gjøre mer, føle seg bedre og leve lenger. Fokus på helse og livskvalitet gjelder også våre ansatte. Hvis du ikke har det bra i kropp og sjel, vil du heller ikke være i stand til å yte ditt beste, verken i privatlivet eller på jobb. Les mer om helse og trivsel.