GSK-ansatte

Denne siden er kun for GSK-ansatte

For å få tilgang til GSKs intranett, connectGSK, må du være pålogget bedriftsnettverket gjennom Junos Pulse. Du har tilgang til GSKs Passord Portal uten å være tilkoblet bedriftsnettverket.