Klinisk forskning

Klinisk forskning

GSK har forsket frem og utviklet et bredt utvalg av reseptbelagte medisiner, vaksiner og reseptfrie handelsvarer.

Det tar mye tid og ressurser å forske frem og utvikle et nytt legemiddel. Når en ny substans er oppdaget må den gjennom omfattende testing for å dokumentere effekt og sikkerhet. Den kliniske utprøvningsfasen er fasen når substansen eller behandlingsmetoden skal prøves ut på mennesker - først friske, deretter pasienter. 

Du kan lese om GSKs forskning og utvikling på nye medisiner, vaksiner og handelsvarer her.

Kliniske studier i GSK

Finn ut mer på gsk.com om hvordan vi gjør kliniske studier, hvordan vi samarbeider med leger og frivillige i hele prosessen, og hvordan du kan melde deg som frivillig til forskning.

Du kan også få tilgang til data fra all vår kliniske forskning på GSKs Clinical Study Register.

Se oversikt over alle substanser GSK forsker på for tiden.

Forskningsetikk

Klinisk forskning i GSK gjennomføres iht. alle anerkjente vitenskapelige og etiske standarder. I all vår forskning følger vi det internasjonale regelverket om Good Clinical Practice (GCP), nasjonal lovgivning og GSKs eget regelverk - for å sikre at studiene gjennomføres på en etisk og faglig forsvarlig måte. Alle studier meldes til og vurderes av regionale komitéer for medisinsk forskningsetikk. Legemiddelstudier godkjennes også av Statens legemiddelverk.