Klinisk forskning

Klinisk forskning

GSK har forsket frem og utviklet et bredt utvalg av reseptbelagte medisiner, vaksiner og reseptfrie handelsvarer.

Det kan ta nærmere 15 år og koste opp mot 10 milliarder kroner å forske frem og utvikle et nytt legemiddel. Når en ny substans er oppdaget må den gjennom omfattende testing for å bevise effekt. Den kliniske utprøvningsfasen er fasen når substansen eller behandlingsmetoden skal prøves ut på friske eller syke mennesker, for å studere effekt og sikkerhet.

Kliniske studier i GSK

Finn ut mer på gsk.com om hvordan vi gjør kliniske studier, hvordan vi samarbeider med leger og frivillige i hele prosessen, og hvordan du kan melde deg som frivillig til forskning.

Du kan også få tilgang til data fra all vår kliniske forskning på GSK Clinical Study Register.

Se oversikt over alle substanser GSK forsker på for tiden.