To forskere på lab

Åpenhet og deling av data

Omfattende investeringer i forskning og utvikling er kjernen i og grunnlaget for vår virksomhet. Vi forsker i tråd med høye etiske og kvalitetsmessige standarder, uansett hvor i verden forskningen pågår.

Alltrials

Som første farmasøytiske firma signerte GSK i februar 2013 på Alltrials-kampanjen initiert av bl.a. Ben Goldacre. Med dette forpliktet GSK seg til å publisere alle kliniske studierapporter (Clinical Study Reports, CSRs) på nettsidene sine. Disse rapportene gir detaljert informasjon om design, metoder og resultater. Tilbakemeldingene på dette har vært meget positive, og Ben Goldacre responderte umiddelbart på dette: “This is excellent, and amazing. GSK have just signed up to alltrials.net”.

Tilgang på pasientdata

GSK har også gjort det mulig å gi tilgang til enda mer detaljert informasjon (pasientdata) i forskningsøyemed. I samarbeid med enkelte andre firma, har GSK utviklet et uavhengig system for å gi tilgang til anonymiserte pasientdata fra kliniske studier utført av flere selskaper og organisasjoner, se www.clinicalstudydatarequest.com.

Forskningsetikk

Klinisk forskning i GSK gjennomføres iht. alle anerkjente vitenskapelige og etiske standarder. I all vår forskning følger vi det internasjonale regelverket om Good Clinical Practice (GCP), nasjonal lovgivning og GSKs eget regelverk - for å sikre at studiene gjennomføres på en etisk og faglig forsvarlig måte. Alle studier meldes til og vurderes av regionale komitéer for medisinsk forskningsetikk. Legemiddelstudier også godkjennes av Statens legemiddelverk.

Vi forplikter oss til å rapportere resultatene av klinisk forskning som evaluerer våre medisiner og vaksiner, uansett om resultatene oppfattes som positive eller negative. Sammendrag av protokollene for pågående og avsluttede studier finnes på GSK Clinical Study Register.