To forskere på lab

Åpenhet og deling av data

GSK har forpliktet seg til åpenhet om forskningsresultater, uansett om resultatene er positive eller negative.

Åpenhet om studieresultater

Vi forplikter oss til å rapportere resultatene av klinisk forskning som evaluerer våre medisiner og vaksiner, uansett om resultatene oppfattes som positive eller negative. Sammendrag av protokollene for pågående og avsluttede studier finnes på GSK Clinical Study Register. GSK var først ute med å opprette et slikt register. Som første farmasøytiske firma signerte GSK i februar 2013 på Alltrials-kampanjen initiert av bl.a. Ben Goldacre. Med dette forpliktet GSK seg til å publisere alle kliniske studierapporter (Clinical Study Reports, CSRs) på nettsidene sine. Disse rapportene gir detaljert informasjon om design, metoder og resultater. Vi tilstreber også alltid å publisere studieresultatene i vitenskaplige tidsskrift.

Tilgang på pasientdata

GSK har også gjort det mulig å gi tilgang til enda mer detaljert informasjon (pasientdata) i forskningsøyemed. I samarbeid med enkelte andre firma, har GSK utviklet et uavhengig system for å gi tilgang til anonymiserte pasientdata fra kliniske studier utført av flere selskaper og organisasjoner, se www.clinicalstudydatarequest.com.