For publikum

Sykdomsinformasjon

På vår nettside helse.gsk.no, finner du informasjon tilrettelagt for publikum. Her har vi samlet informasjon om en del sykdommer som vi har legemidler for og kunnskap om. Informasjonen på disse nettsidene er kun ment som en generell informasjonstjeneste og er ikke egnet til å stille diagnose eller gi råd om medisinsk behandling. GSK anbefaler deg å ta kontakt med helsepersonell ved behov for råd om medisinsk behandling.

I Norge har vi ikke lov til å annonsere reseptpliktige medisiner og vaksiner til publikum, men vi kan tilby informasjon om våre reseptfrie legemidler og handelsvarer.

Er du helsepersonell kan du lese om våre reseptpliktige medisiner og vaksiner.