Samarbeid om kliniske studier og forskning

Samarbeid med leger og annet helsepersonell er viktig for oss når vi skal forske frem nye medisiner og vaksiner. I gjennomføringen av kliniske studier bidrar helsepersonell blant annet i arbeidet med å:

  • Identifisere frivillige til å delta i studiene
  • Administrere medisinen som skal prøves ut
  • Overvåke resultatene

Strenge retningslinjer styrer alt samarbeid med helsepersonell. Arbeid i forbindelse med kliniske studier er regulert ved avtaler med det enkelte legesenteret eller sykehuset. Utprøvere er kun valgt på bakgrunn av kvalifikasjoner til å utføre forskning av høy kvalitet – og deres vitenskaplige vurderinger påvirkes ikke av GSK. Gaver til helsepersonell er ikke tillatt.

GSK ønsker åpenhet rundt studieresultater, og var det første farmasøytiske selskap som signere ”All Trials”- kampanjen, hvor vi forplikter oss til å offentliggjøre alle studieresultater, uansett resultat. Les mer om Åpenhet og deling av data.

Helsepersonell som bidrar til klinisk forskning blir betalt for tidsbruk og undersøkelser som gjøres i forbindelse med studiene. Utbetalinger er i tråd med ’fair market value’ og reguleres i skriftlige kontrakter.

For å bidra til full åpenhet omkring dette, offentliggjører GSK fra 2015 alle utbetalinger i forbindelse med klinisk forskning på våre nettsider. Gå til rapporten og les mer her

Les mer om dette på vår globale webside.