For helsepersonell

Som legemiddelfirma har vi regelmessig kontakt og samarbeid med leger og annet helsepersonell. Gjennom dem får vi tilgang til verdifull vitenskapelig og medisinsk ekspertise – og innsikt i pasientenes behov – som er viktig for oss når vi skal forske frem nye medisiner og vaksiner.

Vi setter åpenhet og integritet i høysetet i all vår samhandling med helsepersonell – og har alltid pasientens interesser i fokus. Vi har gjennom de siste årene utfordret den tradisjonelle måten å jobbe på i legemiddelindustrien.   

Vi var først til å...

  • øke åpenhet rundt data for kliniske studier, inkludert signere ”All Trials”- kampanjen, hvor vi forplikter oss til å offentliggjøre alle studieresultater, uansett resultat. Les mer om Åpenhet og deling av data.

  • offentliggjøre støtte til pasientorganisasjoner.

  • avskaffe individuelle salgsmål for salgskonsulenter. I stedet for gir vi insentiver på bakgrunn av kundeoppfølging og fagkunnskap.

Vi ønsker åpenhet om vårt samarbeid med leger, og gir vår fulle støtte til den Europeiske bransjeforeningen (EFPIA), hvor LMI er medlem, i å offentliggjøre alle finansielle overføringer til helsepersonell. Les mer om Åpenhet om samarbeid.