For helsepersonell

Som legemiddelfirma har vi regelmessig kontakt og samarbeid med leger og annet helsepersonell. Gjennom dem får vi tilgang til verdifull vitenskapelig og medisinsk ekspertise – og innsikt i pasientenes behov – som er viktig for oss når vi skal forske frem nye medisiner og vaksiner.

Vi setter åpenhet og integritet i høysetet i all vår samhandling med helsepersonell – og har alltid pasientens interesser i fokus. Vi har gjennom de siste årene utfordret den tradisjonelle måten å jobbe på i legemiddelindustrien.   

Vi var først til å...

Vi ønsker åpenhet om vårt samarbeid med leger, og gir vår fulle støtte til den Europeiske bransjeforeningen (EFPIA), hvor LMI er medlem, i å offentliggjøre alle finansielle overføringer til helsepersonell. Les mer om Åpenhet om samarbeid.