Rapporter

Her kan du lese GSKs årlige rapporter om hvordan vi som selskap tar samfunnsansvar.

Responsible business supplement

Les vår nyeste GSK Responsible Business Supplement 2014 (PDF)

Se flere rapporter på gsk.com.

 

 

 

 

Faktablad for våre fire fokusområder:

Helse for alle
Vår atferd

Helse for alle (PDF)                                                  Vår atferd (PDF)

Våre ansatte
Miljø

Våre ansatte (PDF)                                                  Miljøforpliktelser (PDF)