Vår historie

GlaxoSmithKline startet sin virksomhet 1. januar 2001 etter sammenslåingen av GlaxoWellcome plc og Smithkline Beecham plc, men våre kombinerte historier går tilbake mye lenger enn det.

Les om vår lange historie:

1715

Plough Court Pharmacy etablerers

Plough Court Pharmacy, forløperen til Allen and Handburys Ltd, ble grunnlagt i London av Silvanus Bevan. A&H-navnet lever videre den dag i dag.

John K. Smith åpner sitt første apotek

1830

John K. Smith åpner sitt første apotek

John K. Smith åpner sitt første apotek i Philadelphia. Johns yngre bror, George, slår seg sammen med han i 1941 og danner John K. Smith & Co.

1842

Beecham’s Pills lanseres

Thomas Beecham lanserer virksomheten Beecham’s Pills i England. Lanseringen av avføringsmiddel blir meget vellykket.

1865

Mahlon Kline slutter seg til Smith & Shoemaker

1873

Joseph Nathan & Co blir etablert

Joseph Nathan, som hadde forlatt Storbritannia 20 år tidligere for å søke nye utfordringer, etablerte selskapet Joseph Nathan and Co i Wellington i New Zealand. Dette la grunnlaget for selskapet Glaxo, som ble etablert på et senere tidspunkt.

1880

Borroughs Wellcome & Company blir etablert

Borroughs Wellcome & Company blir etablert i London av de amerikanske farmasøytene Henry Wellcome og Silas Borroughs fire år etter at Joseph Nathan åpnet sitt London-kontor.

1886

Burroughs Wellcome registrerer varemerket “Tabloid”

Tabloid ble registrert som et Borroughs Wellcome and Company-varemerke for å beskrive selskapets komprimerte tabletter. Innen 1898 ble ordet generelt brukt for å beskrive en komprimert/konsentrert dose av noe – og derav begrepet ”tabloid journalistikk”, som vises første gang i skriftlige kilder i 1901.

1891

Smith, Kline and Company kjøper French, Richards and Company

John K. Smiths opprinnelige selskap gjennomgikk utallige fusjoner og overtagelser. Den viktigste og mest betydningsfulle var antakelig overtagelsen av French, Richards and Company, en annen respektert legemiddelgrossist.