Pressemeldinger

Her finner du link til internasjonale pressemeldinger med et norsk sammendrag, samt eventuelle norske pressemeldinger.

Se våre internasjonale pressemeldinger på www.gsk.com.

 

Ny publikasjon om langtidseffekter på organskader ved bruk av GSKs Benlysta® (belimumab)

GlaxoSmithKline har nå publisert en åpen langtidsanalyse som viste at pasienter med moderat til alvorlig SLE behandlet med Benlysta® (belimumab) pluss standardbehandling i fem år, opplevde lave nivåer av organskadeprogresjon, uavhengig av deres nivå av organskader før behandlingen. Dette er den første analysen som har undersøkt langtidseffekt av Benlysta® på organskader.

Les mer - Ny publikasjon om langtidseffekter på organskader ved bruk av GSKs Benlysta® (belimumab) Les mer