Pressemeldinger

Her finner du link til internasjonale pressemeldinger med et norsk sammendrag, samt eventuelle norske pressemeldinger.

Se våre internasjonale pressemeldinger på www.gsk.com.

 

GSKs MUSCA-studie viser at mepolizumab gir signifikant bedring i livskvalitet og lungefunksjon hos pasienter med alvorlig eosinofil astma

Hovedmålet med astmabehandling er å oppnå sykdomskontroll slik at pasienten opplever bedring i sine astmasymptomer og får redusert risiko for fremtidige hendelser som forverrelser, irreversibel luftveisobstruksjon og bivirkninger av behandling. Per i dag er det få behandlingsalternativer til pasienter med alvorlig eosinofil astma.

Les mer - GSKs MUSCA-studie viser at mepolizumab gir signifikant bedring i livskvalitet og lungefunksjon hos pasienter med alvorlig eosinofil astma Les mer

ViiV Healthcare annonserer positive resultater fra fase III-studie på hivbehandling med en kombinasjon av to legemidler (dolutegravir og rilpivirin)

Gjennom de to siste tiår har hiv endret seg fra å være en dødelig sykdom til å bli en kronisk sykdom som krever livslang behandling. Siden 1990-tallet har standardbehandlingen av hiv bestått av kombinasjoner av tre ulike antiretrovirale legemidler.

ViiV Healthcares nye fase III-studie, SWORD, introduserer et nytt paradigme i hivbehandlingen - en kombinasjon av kun to legemidler.

Les mer - ViiV Healthcare annonserer positive resultater fra fase III-studie på hivbehandling med en kombinasjon av to legemidler (dolutegravir og rilpivirin) Les mer

Positive resultater fra Salford Lung Study (kols) publisert i NEJM og presentert på europeisk lungekongress

GlaxoSmithKline og Innoviva har i dag annonsert at resultatene fra den banebrytende Salford Lung Study (SLS) nå er publisert i New England Journal of Medicine (NEJM). Denne unike studien, hvor resultat på primært endepunkt ble rapportert i mai 2016, var designet for å gi verdifull informasjon om effekt og sikkerhet av Relvar® Ellipta® sammenlignet med vanlig behandling hos pasienter med kols i en vanlig, klinisk setting. Resultatene fra studien ble presentert på European Respiratory Society (ERS) kongressen 4. september i London (abstraktnummer OA249).

Les mer - Positive resultater fra Salford Lung Study (kols) publisert i NEJM og presentert på europeisk lungekongress Les mer

Salford Lung Study viser at Relvar® Ellipta® er signifikant bedre enn vanlig kols-behandling i reduksjon av kols-forverrelser

I dag ble dataene fra GSKs innovative studie, Salford Lung Study (SLS), annonsert. Studien viser at Relvar® Ellipta® (flutikasonfuroat/vilanterol) 92/22mcg er signifikant bedre enn vanlig kols-behandling i reduksjon av kols-forverrelser. Salford Lung Study representerer er en helt ny måte å gjøre kliniske studier på. Studien gjenspeiler det virkelige liv og har samtidig høy vitenskapelig kvalitet. Studien var designet for å gi verdifull informasjon om effekt og sikkerhet av Relvar® Ellipta® hos ”ekte” pasienter og resultatene er relevant for den enkelte pasient, for legen som forskriver medisinen og for myndigheter og beslutningstagere.

Les mer - Salford Lung Study viser at Relvar® Ellipta® er signifikant bedre enn vanlig kols-behandling i reduksjon av kols-forverrelser Les mer

Incruse (umeklidinium) bedre enn tiotropium

Det er i dag publisert resultater fra en randomisert, kontrollert kols-studie som viser at effekten av Incruse Ellipta (umeklidinium) er bedre enn Spiriva (tiotropium), målt ved endring i lungefunksjon. Tiotropium er dagens mest brukte langtidsvirkende bronkodilatator. Incruse Ellipta (umeklidinium) er en ny bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling for å kontrollere symptomer hos voksne pasienter med kols. Inhalatoren Ellipta er utviklet for å minimere risikoen for feilbruk.

Les mer - Incruse (umeklidinium) bedre enn tiotropium Les mer

GSK øker tilgangen til innovative legemidler i verdens fattigste land gjennom fleksibel tilnærming til patentbeskyttelse

GSK har bestemt seg for ikke lenger søke patentbeskyttelse for sine legemidler i verdens minst utviklende land og i lavinntektsland. Målet er å gjøre innovative legemidler tilgjengelig for flere mennesker og dermed bidra til et mer effektivt helsevesen over hele verden.

Les mer - GSK øker tilgangen til innovative legemidler i verdens fattigste land gjennom fleksibel tilnærming til patentbeskyttelse Les mer

Ny publikasjon om langtidseffekter på organskader ved bruk av GSKs Benlysta® (belimumab)

GlaxoSmithKline har nå publisert en åpen langtidsanalyse som viste at pasienter med moderat til alvorlig SLE behandlet med Benlysta® (belimumab) pluss standardbehandling i fem år, opplevde lave nivåer av organskadeprogresjon, uavhengig av deres nivå av organskader før behandlingen. Dette er den første analysen som har undersøkt langtidseffekt av Benlysta® på organskader.

Les mer - Ny publikasjon om langtidseffekter på organskader ved bruk av GSKs Benlysta® (belimumab) Les mer