Pressemeldinger

Her finner du link til internasjonale pressemeldinger med et norsk sammendrag, samt eventuelle norske pressemeldinger.

Se våre internasjonale pressemeldinger på www.gsk.com.

 

Positive resultater fra Salford Lung Study på astma

Positive resultater fra «Salford Lung Study» er nå publisert i The Lancet og ble presentert på ERS i Milano. Studieresultatene indikerer at enkelhet i behandlingen av astma kan ha stor betydning for effekt. Studien møtte det primære endepunktet og viste at signifikant flere astmapasienter behandlet med Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol) oppnådde en bedring i astmakontroll sammenlignet med pasienter på optimalisert ”vanlig behandling” (71 % vs 56 %, p<0.001).

Les mer - Positive resultater fra Salford Lung Study på astma Les mer

GSKs MUSCA-studie viser at mepolizumab gir signifikant bedring i livskvalitet og lungefunksjon hos pasienter med alvorlig eosinofil astma

Hovedmålet med astmabehandling er å oppnå sykdomskontroll slik at pasienten opplever bedring i sine astmasymptomer og får redusert risiko for fremtidige hendelser som forverrelser, irreversibel luftveisobstruksjon og bivirkninger av behandling. Per i dag er det få behandlingsalternativer til pasienter med alvorlig eosinofil astma.

Les mer - GSKs MUSCA-studie viser at mepolizumab gir signifikant bedring i livskvalitet og lungefunksjon hos pasienter med alvorlig eosinofil astma Les mer

ViiV Healthcare annonserer positive resultater fra fase III-studie på hivbehandling med en kombinasjon av to legemidler (dolutegravir og rilpivirin)

Gjennom de to siste tiår har hiv endret seg fra å være en dødelig sykdom til å bli en kronisk sykdom som krever livslang behandling. Siden 1990-tallet har standardbehandlingen av hiv bestått av kombinasjoner av tre ulike antiretrovirale legemidler.

ViiV Healthcares nye fase III-studie, SWORD, introduserer et nytt paradigme i hivbehandlingen - en kombinasjon av kun to legemidler.

Les mer - ViiV Healthcare annonserer positive resultater fra fase III-studie på hivbehandling med en kombinasjon av to legemidler (dolutegravir og rilpivirin) Les mer

Positive resultater fra Salford Lung Study (kols) publisert i NEJM og presentert på europeisk lungekongress

GlaxoSmithKline og Innoviva har i dag annonsert at resultatene fra den banebrytende Salford Lung Study (SLS) nå er publisert i New England Journal of Medicine (NEJM). Denne unike studien, hvor resultat på primært endepunkt ble rapportert i mai 2016, var designet for å gi verdifull informasjon om effekt og sikkerhet av Relvar® Ellipta® sammenlignet med vanlig behandling hos pasienter med kols i en vanlig, klinisk setting. Resultatene fra studien ble presentert på European Respiratory Society (ERS) kongressen 4. september i London (abstraktnummer OA249).

Les mer - Positive resultater fra Salford Lung Study (kols) publisert i NEJM og presentert på europeisk lungekongress Les mer

Salford Lung Study viser at Relvar® Ellipta® er signifikant bedre enn vanlig kols-behandling i reduksjon av kols-forverrelser

I dag ble dataene fra GSKs innovative studie, Salford Lung Study (SLS), annonsert. Studien viser at Relvar® Ellipta® (flutikasonfuroat/vilanterol) 92/22mcg er signifikant bedre enn vanlig kols-behandling i reduksjon av kols-forverrelser. Salford Lung Study representerer er en helt ny måte å gjøre kliniske studier på. Studien gjenspeiler det virkelige liv og har samtidig høy vitenskapelig kvalitet. Studien var designet for å gi verdifull informasjon om effekt og sikkerhet av Relvar® Ellipta® hos ”ekte” pasienter og resultatene er relevant for den enkelte pasient, for legen som forskriver medisinen og for myndigheter og beslutningstagere.

Les mer - Salford Lung Study viser at Relvar® Ellipta® er signifikant bedre enn vanlig kols-behandling i reduksjon av kols-forverrelser Les mer

Incruse (umeklidinium) bedre enn tiotropium

Det er i dag publisert resultater fra en randomisert, kontrollert kols-studie som viser at effekten av Incruse Ellipta (umeklidinium) er bedre enn Spiriva (tiotropium), målt ved endring i lungefunksjon. Tiotropium er dagens mest brukte langtidsvirkende bronkodilatator. Incruse Ellipta (umeklidinium) er en ny bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling for å kontrollere symptomer hos voksne pasienter med kols. Inhalatoren Ellipta er utviklet for å minimere risikoen for feilbruk.

Les mer - Incruse (umeklidinium) bedre enn tiotropium Les mer

GSK øker tilgangen til innovative legemidler i verdens fattigste land gjennom fleksibel tilnærming til patentbeskyttelse

GSK har bestemt seg for ikke lenger søke patentbeskyttelse for sine legemidler i verdens minst utviklende land og i lavinntektsland. Målet er å gjøre innovative legemidler tilgjengelig for flere mennesker og dermed bidra til et mer effektivt helsevesen over hele verden.

Les mer - GSK øker tilgangen til innovative legemidler i verdens fattigste land gjennom fleksibel tilnærming til patentbeskyttelse Les mer