Legemiddelkonsulent i allmennpraksis

Vi skal styrke vårt team og søker en ny kollega i rollen som

Legemiddelkonsulent i allmennpraksis

Oslo, Asker og Bærum

Som legemiddelkonsulent vil du være ansvarlig for planlegging, gjennomføring og oppfølging av egne og sentralt initierte aktiviteter rettet mot kunder i eget distrikt. Du vil jobbe med vårt viktigste satsingsområde som er lungemedisin. Vi har de siste årene hatt flere store lanseringer og produktporteføljen er i god vekst.

GSK er et firma der endring er en del av hverdagen og vi har gjennomgått store endringer i måten vi kommuniserer med helsepersonell på. Vi jobber etter en pasientfokusert, vitenskaplig salgsmodell der legemiddelkonsulenten også er involvert i den digitale markedsføringen.

Vi søker en person med høyere naturvitenskapelig utdanning, gjerne som sykepleier eller farmasøyt. Det er en fordel om du har erfaring med lungemedisin, legemiddelbransjen eller annen relevant industri.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • 90 % av arbeidsdagene i kundemøter
  • Analyse av egne og konkurrenters aktiviteter og salg i distriktet
  • Oppdatering av CRM data
  • Ansvar for digitale aktiviteter mot egne kunder

 

Kvalifikasjoner:

  • Registrert legemiddelkonsulent evt. utdannelse som lege/veterinær/sykepleier/farmasøyt
  • Interesse for, og gode evner innen distriktsanalyse og aktivitetsplanlegging
  • Sterke salgsferdigheter

 

Vi kan tilby:

  • Spennende karrieremuligheter nasjonalt eller internasjonalt
  • Konkurransedyktige betingelser
  • Stor fokus på din utvikling

 

Søknadsfrist: snarest, senest 17. mars 2017

 

For nærmere informasjon, kontakt salgssjef Thomas Rostad, på telefon +47 992 25 053 eller e-mail thomas.x.rostad@gsk.com eller

HR sjef Emilia Pliszka, telefon +47 950 059 48 eller e-mail emilia.x.pliszka@gsk.com