Åpenhet om samarbeid

For å utvikle nye og gode medisiner, er legemiddelindustrien avhengig av å samarbeide med helsepersonell: Leger og annet helsepersonell ser pasientens behov på nært hold, er ansvarlige for kliniske studier og bidrar med nyttig rådgivning til legemiddelfirmaene og kompetanseoverføring om nye legemidler til andre i helsetjenesten.

Det er svært viktig at samarbeidet mellom helsepersonell og legemiddelindustri er ryddig og at allmennheten har tillit til dette. Den Europeiske bransjeforeningen (EFPIA), hvor LMI er medlem, har derfor gått i spissen for å offentliggjøre alle finansielle overføringer til helsepersonell fra og med 2015. GSK og de andre medlemsbedriftene i LMI vil derfor offentliggjøre informasjon på individ- og helseinstitusjonsnivå.

Vi i GSK setter åpenhet og integritet i høysetet i all vår samhandling med helsepersonell – og har alltid pasientens interesser i fokus. Vi er derfor glade for at det blir åpenhet omkring verdioverføringer til helsepersonell. Åpenhet motvirker spekulasjoner om uheldige bindinger mellom selskapet og leger som kan forskrive medisiner.

Vi har i de siste årene utfordret den tradisjonelle måten å jobbe på i legemiddelindustrien, og derfor ønsker vi full åpenhet i  offentliggjøringen av utbetalinger:  Vi praktiserer prinsippet ”no consent – no contract”, som vil si at offentliggjøringen gjøres på individnivå. I praksis betyr dette at:

  • Der hvor offentliggjøring med individuelt navn er mulig, vil vi aktivt hente inn tillatelse fra hver enkelt lege eller annet helsepersonell som vi jobber med.
  • Vi vil ikke jobbe med lege eller annet helsepersonell som ikke har gitt tillatelse til publisering. I tilfeller hvor tillatelse er gitt, men deretter trukket tilbake, vil vi ikke jobbe med den aktuelle på aktiviteter dekket av individuell offentliggjøring over en 1-års periode.

I 2017 gikk over halvparten av verdioverføringene til annonsering i fagtidsskrifter eid av foreninger av helsepersonell, samt mindre verdioverføringer for utstillinger ved arrangementer i regi av disse foreningene. Resterende bestod hovedsakelig av verdioverføringer til kliniske studier for å utvikle nye medisiner, og oppdrag som eksempelvis rådgivning og internundervisning.  

Gå til rapporten og les mer her

Honorering av foredragsholdere

I GSK har vi også valgt å ikke lenger honorere helsepersonell for å holde foredrag for kolleger og annet helsepersonell. Dette gjorde vi for å fjerne tvil om at faglig innhold er påvirket av økonomiske bindinger mellom foredragsholdere og GSK. Enkelte har likevel ønsket å bidra med sin fagkunnskap på våre møter uten betaling, noe vi har satt pris på.

Vi forventer ikke at helsepersonell skal holde foredrag gratis. Vi ønsker å ytterligere heve kompetansen blant egne ansatte slik at vi selv kan formidle kunnskap om våre terapiområder til helsepersonell. GSK vil fortsatt bidra til kompetanseheving av helsepersonell gjennom egne fagmøter.

Selv om vi ikke lenger betaler helsepersonell for å holde foredrag på våre møter, engasjerer vi fremdeles leger til bl.a. rådgivning og internundervisning. Denne samhandlingen er viktig for å kvalitetssikre at det vi gjør er i samsvar med medisinske behov. Utgifter til dette vil derfor være reflektert i EFPIA-rapporten.