For helsepersonell

Som legemiddelfirma har vi regelmessig kontakt og samarbeid med leger og annet helsepersonell. Gjennom dem får vi tilgang til verdifull vitenskapelig og medisinsk ekspertise – og innsikt i pasientenes behov – som er viktig for oss når vi skal forske frem nye medisiner og vaksiner.

Vi setter åpenhet og integritet i høysetet i all vår samhandling med helsepersonell – og har alltid pasientens interesser i fokus. Vi har gjennom de siste årene utfordret den tradisjonelle måten å jobbe på i legemiddelindustrien.   

Vi var først til å...

  • øke åpenhet rundt data for kliniske studier, inkludert signere ”All Trials”- kampanjen, hvor vi forplikter oss til å offentliggjøre alle studieresultater, uansett resultat. Les mer om Åpenhet og deling av data.

  • offentliggjøre støtte til pasientorganisasjoner.

  • avskaffe individuelle salgsmål for salgskonsulenter. I stedet for gir vi insentiver på bakgrunn av kundeoppfølging og fagkunnskap. 
     
  • avskaffe honorering av leger for å holde foredrag for kolleger og annet helsepersonell. Vi forventer ikke at leger skal holde foredrag gratis, og ønsker å heve kompetansen blant egne ansatte slik at vi selv kan formidle kunnskap om våre terapiområder til helsepersonell. Vi vil fortsatt betale helsepersonell for å gjøre jobber for oss internt, for eksempel internundervisning og rådgivning, noe som er viktig for å sørge for god kvalitet på den jobben vi gjør. Les mer under Åpenhet om samarbeid.

Vi ønsker åpenhet om vårt samarbeid med leger, og gir vår fulle støtte til den Europeiske bransjeforeningen (EFPIA), hvor LMI er medlem, i å offentliggjøre alle finansielle overføringer til helsepersonell. Les mer om Åpenhet om samarbeid.